New Sky ' Blog

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Clock

Website Giáo dục

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Website học tiếng Anh

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Link Website

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Giỏ hoa đẹp

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Ý nghĩa cuộc sống

Báo mới

Free Kiss MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com

Giới thiệu tổ ngoại Ngữ

Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Tổ Anh Văn là một gia đình đoàn kết, tâm huyết với nghề. Có ý thức kỷ luật và với tinh thần trách nhiệm cao nên luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

cách sử dụng phòng lab

Phòng học ngoại ngữ 5000 I:Đầu tiên xin gt về phần tai nghe.nếu các bạn đeo tai nghe mà ko gạt míc xuống thì chỉ nghe đc thôi chứ chưa nói đc.nếu muốn nc với 1 người khác các bạn phải gạt cái míc xuống. Chú ý:khi gạt míc xuống phải nghe 1 tiếng tách 1 cái rất nhỏ thì lúc này míc mới nc đc.còn nếu chưa nghe tiếng tách thì chưa nói đc. II:Tiếp theo xin gt về phẩn mềm quản lý học sinh sv: có tên là...

Phần mềm phòng Lab

Phần mềm Emgic: Các Cô vào đường link này để tải phần mềm và cài đặt vào máy nhé: ...