New Sky ' Blog

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Clock

Website Giáo dục

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Website học tiếng Anh

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Link Website

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Giỏ hoa đẹp

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Ý nghĩa cuộc sống

Báo mới

Free Kiss MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com

Giới thiệu tổ ngoại Ngữ

Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Tổ Anh Văn là một gia đình đoàn kết, tâm huyết với nghề. Có ý thức kỷ luật và với tinh thần trách nhiệm cao nên luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Đường lên đỉnh Olympia (ngoại khóa tổ Anh)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: English Group (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:46' 06-09-2012
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
Ngoại Khóa
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
TỔ: ANH VĂN
HỌC KỲ II 2011-2012
NỘI DUNG
1. Tuyên bố lý do.
2. Giới thiệu đại biểu.
3. Giới thiệu các đội dự thi.
4. Nội dung thi
a. Khởi động.(Văn nghệ)
b. Tăng tốc.
c. Câu hỏi dành cho khán giả
d. Về đích.
5. Tổng kết và trao giải


Đường Lên Đỉnh
Olympia
KHỞI ĐỘNG

Mỗi đội có 1 gói câu hỏi để để trả lời, mỗi gói câu hỏi có 5 câu.Trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm. Mỗi thành viên trong đội trả lời ít nhất 1 câu hỏi.
GÓI CÂU HỎI SỐ 1

1/ What’s your school ’s name?

Ly Tu Trong
2/ It’s in Quang Binh.
A: Phong Nha Cave
B: Ha Long Bay
C: Sam Son Beach
D: Hoan Kiem Lake
A: Moon
B: Venus
C: Mars
D: Mercury
3/ Which planet is closest
to the Earth ?
4/ What are they ?
A: Durian
B: Mangoes
C: Papaya
D: grapes
A: Durian
5/ Which verb has different stress in group ?
B: listen
C: forget
D: water
A: open
6/ Which ASEAN country is divided into two regions by the sea ?
A:Singapore
B: England
C: Russia
D: Malaysia
GÓI CÂU HỎI SỐ 2
Câu 1:
What’s the principal’s name
of LyTu Trong school ?

Mr Si

2/Which country does this flag belong to ?
A: Singapore
B: Thailand
C: Canada
D: Japan
3/Which verb is different
in group ?
A: read
B: gone
C: sing
D: swum
A: read

4/ The room of my parents is small. “The room of my parents” means :


C: my parents’ room
B: my parents’s room
A: my room’s parents
D: my room’ parents
5/ Which picture is about the Spring ?
A
B
C
A
6/ Which word is pronunced
differently from the others in group ?
A: closes
B: finishes
C: practices
D: arrives
TĂNG TỐC
Có 4 câu hỏi IQ. Thời gian suy nghĩ là 20 giây . Các đội giành quyền trả lời bằng
cách bấm chuông. Trả lời ở phút thứ 15-20 được 20đ; thứ 10 -15 được 15đ; thứ 5-10 được 10đ và 1-5 được 5đ.
19
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Time over
20
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Câu 1:What animal is this?
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Time over
20
1
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Câu 2:What is the name of this country?
Singapore
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Time over
20
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Question 3: Who is he?
Newton
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Time over
20
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Question 4: What is this ?
Global
DÀNH CHO KHÁN GiẢ
? One person goes first, before two people.

One goes after, after 2 people.

One goes between, between two people

Q. How many people?

There are three.
1
Cristiano ronaldo
2
VỀ ĐÍCH

Có 6 câu hỏi . Mỗi câu hỏi nằm trong kiến thức đã học với thời gian suy nghĩ là 10 giây. Hai đội cùng trả lời 1 câu hỏi. Nếu trả lời đúng ở phút thứ 5-10 ghi được 10 điểm, phút thứ 1-5 được 5đ của câu hỏi đó, nếu trả lời sai không có điểm.
27
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Time over
10
1/
It’s a traditional festival .
It lasts only a few days but it takes people many days to prepare .
Almost children like it very much .
It’s Lunar New Year Festival .
What is it ?
After said goodbye to my parents, I

went to school with my sister.
A
B
C
D
Which word is incorrect ?
saying
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Time over
10
2/
29
The vacation lasted two weeks.
It means:
A.It was two week vacations.
B.It was two - week vacation.
c.It was a two - week vacation.
d. It was two weeks vacation.
C.It was a two- week vacation.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Time over
10
3/
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Time over
10
“ Can I borrow your book ? ”
Rewrite this sentence , begin with :
She asked me ….
She asked me to lend her my book .
4/
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Time over
10
WHO ARE THEY?
They are young .
2. They like outdoor activities .
3. They take part in community service .
They are pioneers .
5/
How much is this pen ?
Which question is nearly the same meaning as How much is this pen ?
B. How much does it costs?
C. How much does she like?
A. How much do they cost?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Time over
D. What is the price of this pen?
10
D. What is the price of this pen?
6/
Thank you
See you again
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓