New Sky ' Blog

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Clock

Website Giáo dục

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Website học tiếng Anh

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Link Website

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Giỏ hoa đẹp

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Ý nghĩa cuộc sống

Báo mới

Free Kiss MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com

Giới thiệu tổ ngoại Ngữ

Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Tổ Anh Văn là một gia đình đoàn kết, tâm huyết với nghề. Có ý thức kỷ luật và với tinh thần trách nhiệm cao nên luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Bài giảng

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: English Group (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:25' 25-01-2013
Dung lượng: 8.4 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Unit 3
A trip to the countryside
Write
Saturday, Octrber 20th, 2012
Put the following pictures into the correct order:
1
2
3
4
5
d
c
a
b
e
KEY:
Put the following pictures into the correct order:
Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “A Country Picnic”. Start like this: It was a beautiful day …
beautiful day / my friends and I / go / picnic.
=>We took a bus to the countryside
and/walk / 20 minutes / picnic site / river.
=> and then walked about 20 minutes to the picnic site next to the river.
It was a beautiful day, my friends and I went on a picnic.
take / bus / countryside
Put down / blankets / lay out / food.
We put down the blankets and laid out the food.
Late / afternoon / go fishing.
Late in the afternoon we went fishing.
After meal / play / games / “What song is it?” /
blind man’s buff
After meal, we played the games “What song is it?” and blind man`s buff.
We / enjoy / picnic.
We enjoyed our picnic.
When / look at / time / it / nearly 6.30 pm /
We hurriedly gathered our things and ran to the bus stop.
hurriedly gather / things / run / bus stop.
When we looked at the time, it was nearly 6.30 pm.
We / lucky / catch / last bus /
and we arrived home very late in the evening.
and / we / arrive / home / very late / evening.
We were lucky to catch the last bus
It was a beautiful day, my friends and I went on a picnic. We took a bus to the countryside and then walked about 20 minutes to the picnic site next to the river.
We put down the blankets and laid out the food.
After meal, we played the games “What song is it?” and blind man`s buff. Late in the afternoon we went fishing. We enjoyed our picnic
When we looked at the time, it was nearly 6.30 pm. We hurried gathered our things and ran to the bus stop
When we looked at the time, it was nearly 6.30 pm. We hurriedly gathered our things and ran to the bus stop.
We were lucky to catch the last bus and we arrived home very late in the evening.
HOMEWORK:

Learn the new words by heart.
Rewrite the passage in your notebooks.
Write your own trip
Prepare Language Focus
 
Gửi ý kiến