New Sky ' Blog

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Clock

Website Giáo dục

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Website học tiếng Anh

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Link Website

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Giỏ hoa đẹp

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Ý nghĩa cuộc sống

Báo mới

Free Kiss MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com

Giới thiệu tổ ngoại Ngữ

Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Tổ Anh Văn là một gia đình đoàn kết, tâm huyết với nghề. Có ý thức kỷ luật và với tinh thần trách nhiệm cao nên luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Danh sách tổ TIẾNG ANH năm học 2014-2015

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 1 Nguyễn Thị Thanh Thúy TTCM Dạy Anh 6,9. 2 Nguyễn Thị Hà Dạy Anh 9,7-CN lớp 9/5 3 Lê Thị Thùy Trâm Dạy Anh 6,8-CN lớp 6/2 4 Nguyễn Thị Minh Thư DạyAnh 9, 7-CN 7/6 5 Nguyễn Thị Xuân Sơn TTCĐ DạyAnh 7,8...

Danh sách tổ TIẾNG ANH năm học 2013-2014

Danh sách tổ TIẾNG ANH năm học 2013-2014 TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 1 Nguyễn Thị Thanh Thúy TTCM DạyAnh 9, 7 2 Nguyễn Thị Hà Dạy Anh 9, 7-CN lớp 9/5 3 Lê Thị Thùy Trâm Dạy Anh 9, 7-CN lớp 9/3 4 Nguyễn Thị Minh Thư DạyAnh 9, 7 5 Nguyễn Thị Xuân...